ผอ.โรงเรียนรับรางวัลกรรมการและเลขานุการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔

รับรางวัลกรรมการและเลขานุการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕  ผอ.ดร.สุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา เข้ารับรางวัล “กรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔” รับโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณบัตร จากสมาคมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย โดยรับมอบจาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ผอ.โรงเรียนรับรางวัลกรรมการและเลขานุการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔
ผอ.โรงเรียนรับรางวัลกรรมการและเลขานุการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔
โปรดคลิกเพื่อให้คะแนนบทความ
[คะแนน: 0 เฉลี่ย: 0]