เผยแพร่ผลงานนวัตกรรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ STEM Education เรื่อง กรอบนับจำนวนประชากร

เผยแพร่ผลงานนวัตกรรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ STEM Education เรื่อง กรอบนับจำนวนประชากร

โดย ครูชญานี จุ้ยเปี่ยม ครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา

ปี 2565

ดาวน์โหลดไฟล์

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ STEM Education เรื่อง กรอบนับจำนวนประชากร

โปรดคลิกเพื่อให้คะแนนบทความ
[คะแนน: 0 เฉลี่ย: 0]