เผยแพร่ผลงานนวัตกรรม เรื่อง ขยะกลายร่างตามแนวคิดแบบสะเต็ม

เผยแพร่ผลงานนวัตกรรม เรื่อง ขยะกลายร่างตามแนวคิดแบบสะเต็ม

โดย ครูจรุญลักษณ์ บุตรศรี ครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา

ปี 2565

ดาวน์โหลดไฟล์

เผยแพร่ผลงานนวัตกรรม เรื่อง ขยะกลายร่างตามแนวคิดแบบสะเต็ม

โปรดคลิกเพื่อให้คะแนนบทความ
[คะแนน: 2 เฉลี่ย: 5]