ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนรับรางวัลการแข่งขัน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนรับรางวัลการแข่งขัน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรม ซึ่งในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมานักเรียนรับรางวัล จำนวน ๒ กิจกรรมดังนี้

  1. นางสาวจรัญญา ครุธาโรจน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒ ในโอกาสได้รับรางวัลชมเชย การประกวดคัดลายมือ อักษรไทยย่อ ระดับมัธยมศึกษา “นันโทปนันทสูตรคำหลวง: ชุบอักษรผจงจาร สืบสานอักขระไทย” จากภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  2. ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โครงการส่งเสริมสวนเกษตรอัจฉริยะในโรงเรียนยุคปกติใหม่ (New Normal) โครงการเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะ ด้วยระบบ HandySense โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จ.ชัยนาท จัดโดย NECTEC และสวทช. โดย เด็กชายพัสกร แก้วถา  เด็กชายสินธุชา ไทยยิ้ม เด็กชายพิพัฒน์ ยศศรี เด็กชายสิรวิชญ์ เนียมเมือง และ เด็กชายสุวัน เที่ยงแท้อุปถัมภ์นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

โปรดคลิกเพื่อให้คะแนนบทความ
[คะแนน: 0 เฉลี่ย: 0]