โครงการ ส่งเสริมและป้องกันปัญหายาเสพติดของนักเรียนในสถานศึกษาและชุมชน

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เครือข่ายกองทุนแม่ฯ จ.ชัยนาท และโรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติด โครงการ ส่งเสริมและป้องกันปัญหายาเสพติดของนักเรียนในสถานศึกษาและชุมชน ณ อาคารโดม โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

 

โปรดคลิกเพื่อให้คะแนนบทความ
[คะแนน: 0 เฉลี่ย: 0]