พิธีทอดผ้าป่าการศึกษาและทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน วันที่ 5 ธันวาคม 2564

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.สุวารีศิริภู่เปี่ยมสินธุ์ จัดพิธีทอดผ้าป่าการศึกษาและทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน วันที่ 5 ธันวาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนการศึกษาจัดซื้อรถรับ-ส่ง นักเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี

โปรดคลิกเพื่อให้คะแนนบทความ
[คะแนน: 1 เฉลี่ย: 5]