ประกาศ งดการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันที่ 26 – 30 กรกฎาคม 2564

ประกาศ งดการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันที่ 26 – 30 กรกฎาคม 2564

ประกาศ!!! โรงเรียนห้วยกรดวิทยา “#งดการเรียนการสอนออนไลน์” ในวันที่ 26 – 30 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้นักเรียน และผู้ปกครองได้ผ่อนคลายความเครียด และให้นักเรียนได้ทบทวนบทเรียน ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย

เริ่มเรียนออนไลน์ตามปกติวันจันทร์ที่ 2 สค.64

ประกาศ งดการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันที่ 26 - 30 กรกฎาคม 2564
ประกาศ งดการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันที่ 26 – 30 กรกฎาคม 2564
โปรดคลิกเพื่อให้คะแนนบทความ
[คะแนน: 0 เฉลี่ย: 0]