บันทึกข้อตกลงร่วมมือเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาแกนนำ และสถานศึกษาร่วมพัฒนา

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ผอ.ดร.สุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมมือเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาแกนนำ และสถานศึกษาร่วมพัฒนา เพื่อเเสดงเจตนารมณ์ร่วมกันพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยมี นายรัตนชัย ศรีโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธาน

บันทึกข้อตกลงร่วมมือเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาแกนนำ และสถานศึกษาร่วมพัฒนา
บันทึกข้อตกลงร่วมมือเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาแกนนำ และสถานศึกษาร่วมพัฒนา

โปรดคลิกเพื่อให้คะแนนบทความ
[คะแนน: 0 เฉลี่ย: 0]