การประชุมติดตาม การดำเนินงาน โรงเรียนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 การประชุมติดตาม การดำเนินงาน โรงเรียนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหันคาพิทยาคม โรงเรียนสรรพยาวิทยา โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ และโรงเรียนห้วยกรดวิทยา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใบตาลมรกต โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

การประชุมติดตาม การดำเนินงาน โรงเรียนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
การประชุมติดตาม การดำเนินงาน โรงเรียนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
โปรดคลิกเพื่อให้คะแนนบทความ
[คะแนน: 1 เฉลี่ย: 5]