กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท โดยงานแนะแนว ได้ดำเนินการลงพื้นที่โรงเรียนเขตพื้นที่บริการตำบลห้วยกรด และตำบลห้วยกรดพัฒนา ในการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคลองยาง โรงเรียนคลองงิ้ว โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม โรงเรียนดอนโพธิ์ศรี โรงเรียนวัดจันทน์ และโรงเรียนบำเพ็ญบุญ เมื่อวันอังคารที่ ๒ และวันพุธที่ ๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ ดร.สุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ของโรงเรียนห้วยกรดวิทยา

โปรดคลิกเพื่อให้คะแนนบทความ
[คะแนน: 4 เฉลี่ย: 4.8]