การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติโครงการ โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติโครงการ โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

วันที่ 27 มกราคม 2564 ผู้บริหาร คณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติของโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom cloud meetings

 

โปรดคลิกเพื่อให้คะแนนบทความ
[คะแนน: 1 เฉลี่ย: 5]