ประกาศโรงเรียนห้วยกรดวิทยา เปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ

ประกาศโรงเรียนห้วยกรดวิทยา เปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โปรดคลิกเพื่อให้คะแนนบทความ
[คะแนน: 1 เฉลี่ย: 5]