ประกาศโรงเรียนห้วยกรดวิทยา เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ ๒)

ประกาศโรงเรียนห้วยกรดวิทยา เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ ๒)

ประกาศโรงเรียนห้วยกรดวิทยา เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ วันที่ 4 – 31 มกราคม 2564 ให้นักเรียนเข้าเรียนออนไลน์ตามตารางเรียน ตามช่องทางที่ครูประจำวิชากำหนด

ประกาศโรงเรียนห้วยกรดวิทยา เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ ๒)
ประกาศโรงเรียนห้วยกรดวิทยา เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ ๒)

 

โปรดคลิกเพื่อให้คะแนนบทความ
[คะแนน: 1 เฉลี่ย: 5]