พิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่๙

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ประกอบด้วย กิจกรรมจิตอาสา และพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี ดร.สุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

พิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่๙
พิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่๙
โปรดคลิกเพื่อให้คะแนนบทความ
[คะแนน: 0 เฉลี่ย: 0]