ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563 คณะครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563
ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563
โปรดคลิกเพื่อให้คะแนนบทความ
[คะแนน: 1 เฉลี่ย: 5]