โล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา เข้ารับรางวัล “วัฒนคุณาธร” ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

 

โล่รางวัล "วัฒนคุณาธร" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โล่รางวัล "วัฒนคุณาธร" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โล่รางวัล "วัฒนคุณาธร" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โล่รางวัล "วัฒนคุณาธร" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โปรดคลิกเพื่อให้คะแนนบทความ
[คะแนน: 1 เฉลี่ย: 5]