โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

การมอบโล่ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 23 ก.ย. 2563

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล