กิจกรรม ๙๐๔ จิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

วันที่ ๑๘ ก.ย.๒๕๖๓ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน การบรรยายในหัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนห้วยกรดวิทยา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท โดยท่านผู้อำนวยการเผด็จ สุพันทนาผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท พร้อมทีมวิทยากรคณะครูนักเรียน ตามที่ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มอบหมาย

ขอบคุณที่มา : Facebook วศิน คล้ายแก้ว

โปรดคลิกเพื่อให้คะแนนบทความ
[คะแนน: 3 เฉลี่ย: 3.7]