ประกาศโรงเรียนห้วยกรดวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๒๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศโรงเรียนห้วยกรดวิทยา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๒๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศโรงเรียนห้วยกรดวิทยา-ซ่อมแซม200500