การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา มีการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วน ดังนี้

1. การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน

 

2. กิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรมสวมหมวกนิรภัย 100% ได้รับความร่วมมือจาก สถานีตำรวจภูธรสรรคบุรี

 

 

โปรดคลิกเพื่อให้คะแนนบทความ
[คะแนน: 0 เฉลี่ย: 0]