สารรัฐมตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน พ.ศ. 2563)

สาร นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563

วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน พ.ศ. 2563)
วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน พ.ศ. 2563)