พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

       เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนห้วยกรดวิทย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี ดร.สุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ถวายเครื่องสักการะและร่วมกันยืนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โปรดคลิกเพื่อให้คะแนนบทความ
[คะแนน: 0 เฉลี่ย: 0]