กิจกรรมเปิดโรงจอดรถ-จิตอาสา ต้าน COVID-19

กิจกรรมเปิดโรงจอดรถ-จิตอาสา ต้าน COVID-19

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรสรรคบุรี จัด กิจกรรมเปิดโรงจอดรถ-จิตอาสา ต้าน COVID-19