จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน ณ อุโบสถวัดดอนเก่า บริเวณโรงเรียนห้วยกรดวิทยา

โปรดคลิกเพื่อให้คะแนนบทความ
[คะแนน: 0 เฉลี่ย: 0]