ประกาศโรงเรียนห้วยกรดวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบอาคารโครงหลังคาเหล็ก(อาคาร โดม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศโรงเรียนห้วยกรดวิทยา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบอาคารโครงหลังคาเหล็ก
(อาคารโดม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดประกาศฯ

โปรดคลิกเพื่อให้คะแนนบทความ
[คะแนน: 0 เฉลี่ย: 0]